Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku sme boli nútení prijať viaceré opatrenia s cieľom ochrániť ubytovaných hostí a eliminovať riziko rozšírenia ochorenia COVID 19 v našich ubytovniach. Ku všetkým hrozbám sme pristupovali nadmieru zodpovedne.

Sme radi, že prijaté opatrenia sa vyplatili a môžeme s hrdosťou skonštatovať, že na základe výsledkov z celoplošného testovania, ktoré na Slovensku prebehlo v dňoch 31.10.-1.11.2020, je zo všetkých ubytovaných v našej ubytovni celkovo 0 osôb s pozitívnym výsledkom. Naša ubytovňa nebola a nie je ohniskom nákazy, čo je dobrou vizitkou našej spoločnej práce.  

V tejto súvislosti patrí veľká vďaka našim kolegom, ktorí v ubytovni obetavo kontrolujú dodržiavanie zavedených opatrení, ako aj našim obchodným partnerom, ktorí opatreniami vo svojich prevádzkach chránia našich klientov aj na pracovisku.

ĎAKUJEME!

Výsledky celoplosneho testovania