Zvyšujeme podiel zelenej obnoviteľnej energie v našich ubytovacích zariadeniach

Zelená energia je na vzostupe a tento trend zarezonoval aj v našej spoločnosti. Budovy našich ubytovacích zariadení prešli výraznou rekonštrukciou a postupne v nich vylepšujeme aj technologický štandard.

V ubytovni Work&Home v Galante využívame slnečnú energiu, ktorú vďaka osadeným fotovoltickým panelom premieňame na energiu elektrickú.

Ubytovna_WorkHome

Fotovoltika je priama premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Fotovoltické články neprodukujú žiadne škodlivé látky, ani emisie CO2. Pri ich prevádzke nevzniká žiaden hluk, nemajú vplyv na organizmy v okolí, ani na živočíchov. Po inštalácii fungujú nepretržite bez zásahu človeka, netreba ich každý deň zapínať alebo vypínať.

Výhody fotovoltiky

  1. Solárna energia je zadarmo a fotovoltika je jedným z najekologickejších spôsobov výroby elektrickej energie (meraná pomocou uhlíkovej stopy a energetickej návratnosti).
  2. Ide o investíciu s nízkym rizikom a istou návratnosťou.
  3. Fotovoltika aj bez dotácií dosahuje návratnosť investície v rozmedzí 6 – 10 rokov.
  4. Technologické komponenty sú vysoko spoľahlivé s dlhou dobou technickej životnosti.
  5. Vďaka využívaniu fotovoltiky prispievame k dekarbonizácii slovenského energetického mixu.
  6. Efektívne využívanie energie z fotovoltiky významne zvyšuje našu energetickú nezávislosť a redukuje negatívne dopady energetických kríz.

Tešíme sa, že postupne zvyšujeme podiel zelenej obnoviteľnej energie na celkovej energetickej bilancii všetkých našich ubytovacích zariadení.