Na Slovensku azda niet človeka, ktorého by sa aktuálna epidemiologická situácia nedotkla. Školy prešli na dištančné vzdelávanie, nemocnice reorganizujú svoje priestory, firmy boli nútené prijať viaceré opatrenia. Niektoré prevádzky vďaka týmto opatreniam vo svojej činnosti pokračujú prakticky bez obmedzenia, iné fungujú aspoň v obmedzenom režime. Žiaľ, sú aj prevádzky, ktorých sa opatrenia dotkli v tak veľkej miere, že boli nútené podnik zatvoriť.

Nakoľko sa venujeme službám v oblasti poskytovania zamestnaneckého ubytovania, povinnosť prijať dostatočné opatrenia na zamedzenie šírenia respiračných chorôb sa dotkla aj nás. Nevyhnutnosť opatrení sme však prijali ako príležitosť pozrieť sa na zaužívané postupy inak a posunúť naše služby na vyššiu úroveň.

Nový systém s turniketom a termo kamerou pri vstupe do budovy

S myšlienkou nainštalovať turniket, ktorý by kontroloval oprávnenie na vstup do budovy sme sa pohrávali už dávnejšie, no samotnú realizáciu vždy odsunuli iné projekty, ktoré „horeli“. Na pomyselný vrchol nášho „to do“ listu sa turniket dostal až počas prvej vlny pandémie, na jar tohto roku. Pri výbere systému sme sa okrem riešenia na zamedzenie vstupu čiernych pasažierov zamerali aj na ďalšie funkcie. Cieľom bolo vyriešiť problémy, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti – eliminovať riziko šírenia respiračných chorôb.

Leto sme efektívne využili na prípravy a naše nové vstupné zariadenie uzrelo svetlo sveta v čase, keď nastupovala druhá vlna pandémie. Nový bezdotykový systém s turniketom a termokamerou nielenže zabráni neoprávnenému vstupu pre neubytovaných hostí, ale zároveň zmeria teplotu vstupujúcej osoby a skontroluje, či je nameraná hodnota v požadovanom intervale. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu má turniket aj dodatočnú úlohu – kontrolovať prekrytie horných dýchacích ciest. Inak povedané, bez rúška nasadeného na tvári vás turniket nevpustí do ubytovne i keď by ste mali platný ubytovací preukaz.

Toto opatrenie vnímame ako účinný spôsob, ktorým na povinnosť nosenia rúšok v celej budove upozorníme. Kamerovými systémami, ktoré sú inštalované vo všetkých spoločenských priestoroch ubytovne, následne monitorujeme dodržiavanie nosenia rúšok. Našim primárnym cieľom bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre svojich zamestnancov a ubytovaných hostí. Uvedomujeme si, že sa nám to podarí iba s ich súčinnosťou.

Galanta_vstupny_turniket

 

Systém s turniketom, resp. meranie telesnej teploty, je len jedno z preventívnych opatrení, ktoré sme zaviedli. V ubytovniach Work & Home máme presný postup, ktorý definuje podmienky príchodu ubytovaných. Od záujemcov o ubytovanie vyžadujeme, aby minimálne 48 hodín pred ohláseným nástupom na ubytovanie vyplnili dotazník svojho zdravotného stavu a predchádzajúceho pobytu, pri nástupe na ubytovanie následne podpísali prehlásenie o svojom zdravotnom stave. Pokiaľ by sa osoba na základe vyplneného dotazníka javila ako riziková, je povinná sa pri ubytovávaní preukázať negatívnym testom na COVID 19 alebo absolvovať pred príchodom na hlavnú ubytovňu krátky pobyt v našej vlastnej karanténnej ubytovni (priestor mimo hlavnej budovy), kde jej bude poskytnutá plnohodnotná starostlivosť. Účelom karanténneho ubytovania je zamedziť v hlavnej ubytovni nadmernému premiešavaniu osôb pochádzajúcich z rôznych lokalít. 

Bezpečné prostredie pre vašich zamestnancov

Kým stredné a vysoké školy zaviedli dištančnú výučbu a eliminovali tak zhromažďovanie študentov v školách či na internátoch, v prípade pracujúcej populácie práca dištančnou formou nie je vždy možná. Takí operátori v sklade alebo vo výrobe, ktorí tvoria majoritnú skupinu našich klientov,  by pracovali cez „home office“ len veľmi ťažko.

Uvedomujeme si, že výpadok zamestnancov by našim partnerom spôsobil vo výrobe nemalé problémy a preto veríme, že našimi službami k udržaniu plynulej výroby prispejeme a spoločnými silami zabezpečíme čo najkratší nábeh pracovníkov do pracovného procesu, so zachovaním účinnosti nevyhnutných opatrení.

 Bezpečne na ubytovni aj cez COVID19

 

Rezervačný formulár Galanta

Po vyplnení Vašich údajov Vám formulár vyráta predbežnú cenu za ubytovanie