Aktualizácia k 22.3.2021:  

Naša spoločnosť je vlastníkom viacerých ubytovní a je si vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti. Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 sme po konzultácii s RÚVZ dočasne pristúpili k opatreniam, ktoré maximalizujú bezpečnosť ubytovaných a zamestnancov.

 • Zvýšená frekvencia čistenia kontaktných plôch roztokom vyššej koncentrácie, poslinené upratovacie služby o pracovné sily nad rámec štandardu.
 • Pri vstupoch do budovy a na poschodiach umiestnené zariadenia na dezinfekciu rúk.
 • Vytvorené sú samostatne zariadené apartmány pre domácu izoláciu / karanténu, pre osoby s podozrením na výskyt alebo pozitívne testované osoby.
 • Personál a zamestnanci sú vybavení rúškami / respirátormi a jednorazovými rukavicami.
 • Všetky ubytovne prechádzajú pravidelnou celoplošnou dezinfekciou s využitím externej sanitačnej firmy.
 • Pri vstupe do budovy bezdotykovo meriame telesnú teplotu.
 • Ubytovaným poskytujeme možnosť zakúpenia ochranných rúšok / respirátorov, ktoré si ubytovaní môžu zakúpiť za naše nákupné ceny (môže sa líšiť v závislosti od dodávateľa a šarže).
 • Vo všetkých spoločných priestoroch (kuchynky, práčovňa, chodby a pod.) sme zaviedli povinnosť nosenia ochranných rúšok / respirátorov. Ubytovaných o povinnosti nosenia ochranných pomôcok informujeme infografikou a plagátmi v jazykových mutáciách a monitorujeme dodržiavanie opatrenia kamerovým systémom.
 • Obmedzenie kapacity kuchyniek. Na základe usmernenia oddelenia epidemiológie RÚVZ pristupujeme k zmene režimu užívania spoločných kuchyniek, ktorý bude odteraz umožňovať v jednom čase používať kuchynku maximálne 2 osobám.
 • Obmedzujeme stravovanie sa v kuchynkách a apelujeme na ubytovaných, aby jedlo konzumovali dočasne na svojich izbách.
 • Máme spracovaný manuál postupu v prípade výskytu podozrenia alebo nákazy a pravidelne našich zamestnancov školíme.